Polarisering

polarization

Jeg er i øjeblikket i færd med at samle materiale til et indlæg om den generelle politiske krise i den vestlige verden, og hvad den skyldes. På mange måder kan alle mine tidligere blogindlæg ses i det lys, men det er min intention at skabe en samlet syntese for at trække større linjer op.

Krisen er for mig at se systemisk, og jeg ser med stor skepsis på, om det nuværende politiske etablissement–som er dem, der har skabt krisen–kan løse den. Derfor forventer jeg, at vi kun er i begyndelsen af en længere forfaldsperiode.

I forbindelse med min dataindsamling gik det op for mig, at der er en alternativ måde at anskue det politiske system på. Normalt taler vi om ‘blokke’ eller ‘farver’ osv. Dem grupperer vi så i to halvdele og måler styrkeforholdet. Ved valget sidste år så det således ud, hvis vi ser på fordelingen af mandater og ser bort fra de fire nordatlantiske mandater:

Valg 2016

I forhold til ‘blokkene’ er der tale om en klassisk fordeling med 85 mandater til ‘rød blok’ og 90 til ‘blå blok’ og voilà, Lars Løkke Rasmussen blev statsminister. Næste gang tipper det formentlig en anelse den anden vej, og Mette Frederiksen overtager posten. Al historie tilsiger, at stort set intet vil ændre sig, bortset fra lidt retorik samt den mentale sundhed eller mangel på samme hos de store avisers lederskribenter. Business as usual.

Men hvad nu, hvis der er en bedre måde at se på tingene på? Det er der efter min mening (igen, husk på, at jeg ikke medregner nordatlantiske mandater, så det samlede antal bliver 175):

Bevare eller ændre

Vi har en række partier, der fundamentalt ønsker at ændre vores samfundsmodel. Dem har jeg rubriceret som værende de, der nærer et ønske om at ændre det bestående. Det er partierne: Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet og Socialistisk Folkeparti. De mønstrer til sammen 81 mandater.

Deroverfor står en række partier, der grundlæggende ønsker at bevare det bestående – måske en promille ekstra her og et institut mere eller mindre der, men det er partier, der i det store og hele vil alt andet end at rokke med den politiske båd. Der er naturligvis tale om partierne: Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre og Konservative. Disse partier har til sammen 94 mandater.

Det er min påstand, at vores sædvanlige måde at anskue tingene på skjuler, hvor dybt polariseret selv et velfungerende demokrati som det danske er blevet. Hvis man anskuer det grafisk, så kan man se, hvor dramatisk det rent faktisk ser ud betragtet fra den vinkel:

Pie bevare ændre

Det er klart, at de partier, der ønsker grundlæggende ændringer, ikke er enige om særlig meget, og det er selvsagt det, der giver en slags inerti i systemet, som får ‘blokkene’ til at tage sig relativt stabile ud. Det ændrer dog ikke på, at vi nu har en situation, hvor stort set lige så mange danskere bruger deres stemme til at tilkendegive, at de helt basalt ikke accepterer tingenes tilstand, som der er danskere, der siger det modsatte.

Jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved, om det er holdbart i længden.

Hvis nogen skulle sidde inde med indvendinger om, at der ikke er noget nyt heri, så vil jeg konstatere, at data siger noget andet. Hvis vi blot går tilbage til valget i 2001–som af mange blev set som skelsættende og dybt polariseret–så fik de systembevarende partier ved den lejlighed 137 mandater (78%). Der er med andre ord sket en voldsom udvikling på ganske få år.

En af de væsentligste årsager til dette drastiske skred tror jeg skal findes i den kendsgerning, at de systembevarende partier reelt har flyttet flere af de væsentlige politiske emner uden for det politiske rum ved at gøre dem til genstand for konsensus, eller ved at “låse dem væk” i internationale organisationer og aftaler for dernæst at fortælle befolkningen, at man ikke længere er i besiddelse af nøglen.

Vælgerne tilkendegiver i stigende grad, at de vil have disse emner gjort til genstand for politisk debat snarere end teknokratisk administration, og enten kommer politikerne til at opfylde det ønske, eller også bliver de skiftet ud med andre, der vil levere varen på det punkt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s