Demografi er skæbne

generations_small

Alle nedenstående tal er trukket direkte fra Danmarks Statistik. I det følgende vil jeg primært lade tallene tale for sig selv. Blot et par indledende kommentarer samt nogle få kommentarer undervejs:

 • Regeringens farve gør ingen forskel. Ingen overhovedet. Retorikken ændrer sig, politikken gør ikke.
 • “Indvandring” er ikke kun et objektivt tal. Det skal kvalificeres. Det er vigtigt at kigge på fordelingen på aldersgrupper, fordi det peger ind i fremtiden.
 • Lige så vigtig er en geografisk forståelse. Udsagnet “Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør knap 10% af befolkningen, men de udgør knap en femtedel af alle personer i Danmark i aldersgruppen 25-36 år” er vigtigt, men det giver først for alvor mening, når man tilføjer: “Ikke-vestlige indvandrere grupperer sig primært i og omkring de større byer, og aldersfordelingen betyder, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere derfor om relativt få år vil udgøre knap halvdelen af alle skolesøgende børn i disse områder.”
 • Alle tal er undervurderet. Det skyldes den måde, Danmarks Statistik opgør tallene på. Der er ikke noget fordækt i dette, men det er vigtigt at forstå metoden. Her er Danmarks Statistiks egen definition:

  “En person har dansk oprindelse, hvis han eller hun har mindst én forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Hverken indvandrere eller efterkommere har én forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Forskellen mellem indvandrere og efterkommere er, at indvandrere er født i udlandet, mens efterkommere er født i Danmark.”

  Hvad betyder det i praksis? Det betyder, at en efterkommer af f.eks. afghanske forældre, der er født i Danmark med dansk pas–og som efterfølgende henter sin kone i Afghanistan–får børn, der definitorisk er ‘danske’. Med andre ord tæller ‘efterkommeres efterkommere’ ikke med i nogen af disse tal på indvandrersiden.

 • Dette forklarer især tallene for de yngste årgange, der følger nedenfor, hvor den procentvise del af de forskellige årgange topper i gruppen 25-36 år for derefter næsten at falde ned til gennemsnittet for befolkningen som helhed for de yngste årgange. Det giver selvsagt ingen mening demografisk, når man kender de ældre gruppers sammensætning samt fertilitetsrater. Forklaringen er, at de yngste årgange af indvandrerbørn er børn af ‘efterkommeres efterkommere’ og dermed indeholdt i tallene for ‘dansk oprindelse’. Denne andel vil vokse stærkt i årene fremover, men det vil ikke fremgå af de officielle tal.


Indvandrere og efterkommere som procent per årgang (0 år til 40 år)

2016, 3. kvartal Ikke-vestlig % per årgang
0 år 11,3
1 år 12,1
2 år 11,6
3 år 11,8
4 år 11,3
5 år 11
6 år 10,7
7 år 10,5
8 år 10,4
9 år 10,2
10 år 10,5
11 år 10,6
12 år 11,1
13 år 11,6
14 år 11,5
15 år 11,7
16 år 11,7
17 år 11,6
18 år 12
19 år 12,2
20 år 12,1
21 år 12,2
22 år 13,1
23 år 13,3
24 år 14,3
25 år 15,3
26 år 16,6
27 år 17,7
28 år 19,1
29 år 19,4
30 år 19,5
31 år 19,8
32 år 20,4
33 år 19,6
34 år 18,4
35 år 17,9
36 år 16,3
37 år 14,5
38 år 14
39 år 13,1
40 år 11,7
I alt 13,6
Landsgennemsnit, alle aldersgrupper 9,3

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark 1983-2016

ikke-vestlig2

 • På 33 år er der sket mere end en syvdobling (en 7,55-dobling for at være præcis).
 • Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995. Ingen forskel.
 • VK-regering i 2001, som regerede i lige knap 10 år. Ingen forskel.
 • Dansk Folkeparti blev som bekendt det største borgerlige parti ved valget i juni 2015. Jeg vil allerede nu godt vove det ene øje: Det kommer ikke til at gøre nogen forskel.

Kan du se det der sted på kurven, hvor den tydeligvis flader ud pga. store og bombastiske politiske udmeldinger og tiltag om, at nu skal kurven knækkes og skeen tages i den anden hånd? Nej, det kan jeg heller ikke.

Det kan jo undre, når man tager den offentlige debat i betragtning, hvor vi nærmest ikke diskuterer andet, men for at forstå dette vil jeg henvise til et af mine tidligere indlæg om bullshit. Bullshit – never leave home without it!

Straffelovsdomme blandt indvandrere plus efterkommere ift. danskere

Ubetinget frihedsstraf
Personer med dansk oprindelse 2010 2011 2012 2013 2014
Straffelov i alt 5443 5491 5201 4547 3793
Seksualforbrydelser i alt 191 186 186 166 133
Voldtægt 24 25 32 22 14
Voldsforbrydelser i alt 2379 2270 2199 1861 1525
Manddrab 35 13 19 16 9
Trusler 276 232 210 217 171
Våbenloven 188 185 95 98 79
Indvandrere
Straffelov i alt 1148 1164 1103 1051 892
Seksualforbrydelser i alt 39 27 29 34 33
Voldtægt 17 11 14 15 12
Voldsforbrydelser i alt 524 456 449 394 327
Manddrab 7 4 4 1 1
Trusler 63 41 38 40 50
Våbenloven 35 37 18 23 24
Efterkommere
Straffelov i alt 526 528 611 636 534
Seksualforbrydelser i alt 4 2 4 1 7
Voldtægt 4 2 1 1 4
Voldsforbrydelser i alt 217 197 235 214 203
Manddrab 3 1 1 1 3
Trusler 24 19 27 18 29
Våbenloven 26 17 14 35 28
Indvandrere + efterkommeres % af kriminalitet som sum af ovenstående 2010 2011 2012 2013 2014
Straffelov i alt 23,5 23,6 24,8 27,1 27,3
Seksualforbrydelser i alt 18,4 13,5 15,1 17,4 23,1
Voldtægt 46,7 34,2 31,9 42,1 53,3
Voldsforbrydelser i alt 23,8 22,3 23,7 24,6 25,8
Manddrab 22,2 27,8 20,8 11,1 30,8
Trusler 24,0 20,5 23,6 21,1 31,6
Våbenloven 24,5 22,6 25,2 37,2 39,7

De umiddelbart synlige konklusioner:

 • Kriminaliteten blandt “gammeldanskere” er faldende over tid.
 • Kriminaliteten blandt indvandrere og især efterkommere er stigende over tid – især for den alvorlige og personfarlige kriminalitet.
 • For en række meget alvorlige forbrydelser af voldelig og personfarlig karakter er indvandrere plus efterkommere stille og roligt på vej mod en slags alternativt voldsmonopol – et udtryk, vi ellers plejer at forstå noget ganske andet ved.

Den observante iagttager vil have bemærket, at jeg i ovenstående kriminalitetsstatistik ikke har en kvalificering på ‘ikke-vestlig’ som i de to foregående statistikker. Det er fuldstændig korrekt. Tallene indeholder også kriminalitet for amerikanere, polakker, tyskere og alskens andet godtfolk.

Men hvis du dermed har et ‘Aha!’ klar på tungen, så bliver jeg desværre nødt til at skuffe dig: Tal fra Danmarks Statistik viser entydigt, at vestlige indvandrere og efterkommere har en lavere kriminalitetsfrekvens end gammeldanskere. Så faktisk viser tallene indirekte, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere dermed er endnu mere overrepræsenteret ift. deres andel af den samlede befolkning – ikke mindre.

Trickspørgsmål: Hvis man befinder sig i en demografisk gruppe, der udgør 10% af befolkningen, men som har en kriminalitetsfrekvens, der er faktor fire til fem højere end befolkningen som helhed, og hvis man derfor risikerer at blive standset og undersøgt af politiet dobbelt så hyppigt som den øvrige befolkning – er man så udsat for diskrimination eller positiv særbehandling?

Bonustrickspørgsmål: Har vi nået det punkt, hvor formidling af kendsgerninger kan resultere i beskyldninger om hate speech?

Advertisements

7 thoughts on “Demografi er skæbne

 1. Fantastisk flot gennemgang. jeg har i mange år privat gjort opmærksom på Danmarks Statistiks delvist fejlagtige (men politisk korrekte) definitioner, der fører til forkerte konklusioner om andelen af folk i Danmark med meget anderledes (læs muslimsk) kultur. Faktisk skulle kriminalitetsstatistikken jo også rettes op, da de kriminelle 2. og 3. genertionsindvandrere åbenbart optræder som danskere! Hvilket bestemt ikke synes at være korrekt.
  Jeg indrømmer, at det er svært at udarbejde en helt korrekt statistik (til brug i en diskussion for/imod indvandring), men din gennemgang viser jo klart, at man kan komme meget nærmere sandheden end de tal der normalt bruges i aviser, TV m.m. – og fejlene medvirker jo entydigt til at formindske eventuelle problemer med den muslimske indvandring – som efterhånden selv Radikale og ligesindede nødtvungent erkender man ikke helt kan udelukke.

  Liked by 1 person

  • Mange tak for de pæne ord. Ikke overraskende er jeg enig med dig. At få 100% korrekte tal ville formentlig kræve en særkørsel hos Danmarks Statistik, hvor ovenstående kobles med tildelt statsborgerskab over tid.

   Det er en forbandet svær diskussion, fordi man rent statistisk godt kan forstå, at man på et eller andet tidspunkt i en ideel verden må holde op med at være tilbageskuende. F.eks. er begge mine oldeforældre på mødrene side indvandret fra Tyskland (jeg er fra Sønderjylland), hvilket teknisk set gør mig til fjerdegenerationsindvandrer. Pointen er, naturligvis, at forskellige grupper simpelthen ikke er ens, hvor meget man end måtte ønske det (og så ellers ikke ét ord om danskhedsdebat).

   Men kort: Ja, jeg er i den grad enig i, at der uden tvivl er bedre tal end dem, man hører i debatten. Og mit ærinde er at fremlægge disse så objektivt som muligt for forhåbentlig at kvalificere tingene og få en bedre diskussion. Jeg er så gammeldags, at jeg fortsat tror på oplysning og det gode argument i en fri meningsudveksling.

   Like

 2. Pingback: Hvad koster indvandringen? | How did we get here?

 3. Tak for et meget fint indlæg. Jeg sætter selv pris på indvandringsdebat ført på baggrund af statistik og fakta. Den følelsesladede debat kan med fordel overlades til andre.

  Problemet med Danmarks Statistik definition af indvandrere og efterkommere er jeg ganske enig i, også at det er et stort dilemma at udvide definitionerne til at omfatte næste generation. Imidlertid tænker jeg vi ikke kommer udenom diskussionen om 5-15 år, når betragtelige andele af danskere i statistikken vil være 2. generations efterkommere (3. generationsindvandrere). Såfremt man antager, at deres kriminalitetshyppighed er større end etniske danskeres, så vil de hæve gennemsnittet og dermed tilsløre den reelle effekt af indvandringen på kriminaliteten over tid. Samme problem vil eksistere for beskæftigelsesfrekvenser mv.

  Ang. kriminalitet, så er det nok mere retvisende at vise indvandrere+efterkommeres kriminalitetsandel ift. deres andel af befolkningen, da indvandrene+efterkommernes andel af befolkningen er stigende over tid, som du beskriver. Dette moderer naturligvis billedet lidt, men omvendt så indgår der jo i gruppen ikke-vestlige indvandrere og efterkommere meget lidt kriminelle befolkningsgrupper (asiater) som så tilslører problemerne. Ja, det er ikke let 🙂

  Like

  • Jeg er enig i alle dine betragtninger. Vigtigst for mig er at lægge alle mine antagelser og tal frem, fordi debatten er for vigtig til andet. Jeg er meget lydhør overfor berettiget kritik, og hvis noget skal rettes på den baggrund, så vil det ske.

   Hvis nogen, der måtte læse denne kommentar, ønsker selv at grave, så vil jeg anbefale, at man går til Danmarks Statistik, der er en guldgrube af information: https://www.statistikbanken.dk/
   De tilbyder ikke særlig gode muligheder for at linke dybt, men man kan søge de relevante tabeller frem ved at bruge søgeboksen. Søg på FOLK for at finde de forskellige tabeller for befolkningssammensætning og -udvikling; søg på STRAFNA for at finde tabeller over kriminalitet for forskellige lovovertrædelser, inkl. fordeling på oprindelsesland.

   Like

 4. Det er en god og flot gennemgang af fakta. Problemet er at der er meget få journalister som kan eller får lov at anvende disse faktuelle tal.

  De fleste foretrækker at køre diskussionen på basis af hatespeech, hvilket ses på 90% af alle kommentarer.

  Like

 5. Pingback: Muhammed er nu efter al sandsynlighed det mest almindelige drengenavn for nyfødte i Danmark | How did we get here?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s